Utställningar
Anakin Best i Show i Vänge 2007 95,5pRobin 95p i Tierp 6 april 2013


2016

Nora 23/4 ?
Bergby 7/5 ?
Malmköping 28/5
Tierp 28/10
Bergvik ?
Östuna Sthlm-Uppsala Länskamp 3/12?