Eddie
Viltgrå
Född 29/5 2016
Uppf. Eddie Schardt Karlsson

 


Fader

Kolartorpets Caspian
Viltgrå 95p
Uppf. C Lijeberg & P Eriksson
Farfar
Kolartorpets Casper
Viltgrå 95p
Uppf C Lijeberg & P Eriksson
Farmor
Carstin
Viltgrå 96,5p
Uppf Carsten Gossens, Tyskland

Moder
Viltgrå 95p
Uppf Fam Bäcke/Millberg
Morfar
Viltgrå
9p

Uppf. Carolin Preiss, Tyskland
Mormor
Viltgrå 95p
Uppf. Fam Bäcke/Millberg